Wszytsko co musisz wiedzieć o egzekucji komorniczej


Wiele osób ma problemy z odzyskaniem swoich pieniędzy. Sposobów na to jest kilka. Może być prowadzona windykacja polubowna lub możemy zdecydować się na sprawę w sądzie i egzekucję komorniczą. Kiedy już mamy wyrok sądowy, egzekucję poprowadzi dla nas komornik http://komornikbobek.pl/.

Egzekucja sądowa jest postępowaniem, które ma na celu przymusową realizację świadczenia od dłużnika. Komornik ma za zadanie wyegzekwować od dłużnika zaległość. Tego rodzaju egzekucja może być prowadzona tylko i wyłącznie przez komornika sądowego. Tylko on posiada uprawnienia. Do rozpoczęcia egzekucji niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego.

Jak rozpocząć egzekucje komorniczą?Prawo do rozpoczęcia egzekucji wynika z wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Drugim aspektem jest rzymska maksyma, że umów należy dotrzymywać. Szczególnie istotna kiedy ktoś prowadzi biznes.

Jeżeli dłużnik nie spełni wymaganych umową świadczeń, wówczas mamy prawo dochodzenia ich na drodze sądowej oraz podczas przymusowej egzekucji. Tym samym w przypadku braku spełnienia przez dłużnika, wierzyciel ma prawo przymusowego dochodzenia swojej wierzytelności do dłużnika w drodze egzekucji sądowej. Egzekucja sądowa to jedyny prawem przewidziany sposób na przymusowe dochodzenia świadczeń.